FEEDBACK

3 round

Wednesday, 29 January 2020, 17:30

ASD CENTRO OLIMPIA GIARRATANA – MONTEROSSO
3 – 0