FEEDBACK

Third place

Toivola Eino – Luoma Veeti
1 – 0