FEEDBACK

Tournament information

 • Name

  Nutri PES League
 • Web address

  www.konkuri.com/tournaments/f31949e87c
 • Description

  FOULS
  Hà 10
  Hãi 21
  Bách 23
  Link 25
  Lê 25
  Tùng 31
  Sơn 44
  -------------
  GIẢI THƯỞNG
  Vô địch: 7 Nutri - Hải
  Nhì: 4 Nutri - Lê
  Ba: 3 Nutri - Tùng
  Vua phá lưới: 3 Nutri - Lê
  Vua giữ lưới: 3 Nutri - Hải
  Phong cách: 3 Nutri - Hà
  Bét: 2 Nutri - Bách

 • Period

  End: 17/6/2014