FEEDBACK

Description

FOULS Hà 10 Hãi 21 Bách 23 Link 25 Lê 25 Tùng 31 Sơn 44 ------------- GIẢI THƯỞNG Vô địch: 7 Nutri - Hải Nhì: 4 Nutri - Lê Ba: 3 Nutri - Tùng Vua phá lưới: 3 Nutri - Lê Vua giữ lưới: 3 Nutri - Hải Phong cách: ...
read all info »

Publish on the dashboard

Only followers can post.

  Loading...

  Tournament winner:

  Hãi
  14 round
  Hãi Tùng
    0 – 1
  Bách
    2 – 1
  Sơn
    4 – 1
  Tables Pts
  1 Hãi 30
  2 26
  3 Tùng 17
  4 13
  5 Sơn 12
  6 Link 12
  7 Bách 10

   Competition setup

  • Number of participants 7
  • Competitors type Single participants
  • System Round robin
  • Round robin type Double round-robin
  • Points for W=3, D=1, L=0
  • Number of rounds 14