FEEDBACK

Description

Giải đấu FIFA 17 đầu tiên của Athena gồm 4 thành viên tham dự: - A Daniels - Việt (Habu) - Đam (Backend) - Nguyên (Dev) ===> Khởi tranh trong tháng 11. Luật giải như sau: - Áp dụng mọi hình thức theo luật trong game FIFA 17 với thời ...
read all info »

Publish on the dashboard

Only followers can post.

  Loading...
  1 round
  Anh Daniel Nguyên Dev
    1 – 2
  Việt (Habu) Đam LD
    2 – 4
  2 round
  Việt (Habu) Anh Daniel
  detail
  Đam LD Nguyên Dev
  detail
  Tables Pts
  1 Nguyên Dev 3
  2 Đam LD 3
  3 Việt (Habu) 0
  4 Anh Daniel 0

   Competition setup

  • Number of participants 4
  • Competitors type Double
  • System Round robin
  • Round robin type Double round-robin
  • Points for W=3, D=1, L=0
  • Number of rounds 6