FEEDBACK

7 round

ATLETICO IGORENSE – LYONE
6 – 0