FEEDBACK

7 round

SHAKTAR DONETSK – MANCHESTER CITY
1 – 1