FEEDBACK
1 round
Gianfranco Vittorio
detail
Luigi Walter
detail
Monica Marco
detail
Pierpaolo bye
detail
2 round
Walter Vittorio
detail
Pierpaolo Monica
detail
Marco Luigi
detail
Gianfranco bye
detail
3 round
Gianfranco Walter
detail
Vittorio Marco
detail
Luigi Pierpaolo
detail
Monica bye
detail
4 round
Monica Gianfranco
detail
Marco Walter
detail
Pierpaolo Vittorio
detail
Luigi bye
detail
5 round
Gianfranco Marco
detail
Luigi Monica
detail
Walter Pierpaolo
detail
Vittorio bye
detail
6 round
Luigi Gianfranco
detail
Pierpaolo Marco
detail
Monica Vittorio
detail
Walter bye
detail
7 round
Gianfranco Pierpaolo
detail
Vittorio Luigi
detail
Walter Monica
detail
Marco bye
detail