FEEDBACK
1 round
Tschatu Anojan
  5 – 0
Kagi Alan
  1 – 0
2 round
Kagi Tschatu
  0 – 3
Alan Anojan
  17 – 0
3 round
Tschatu Alan
  1 – 3
Anojan Kagi
  4 – 12