FEEDBACK
Towa City Warriors

Towa City Warriors

Player P
1 Komaru Naegi 10
2 Monaca Towa
3 Masaru Daimon
4 Jataro Kemuri
5 Kotoko Utsugi 3
6 Nagisa Shingetsu 37
7 Haiji Towa
8 Yuta Asahina
9 Hiroko Hagakure
10 Taichi Fujisaki
11 Tokuichi Towa