FEEDBACK
1 round
Belgio (Alessio) Francia (Lorenzo)
  2 – 1
Germania (Matteo) Spagna (Stefano)
  1 – 2
Argentina (Gianluca) Brasile (Gianmarco)
  4 – 1
Italia (Federico) bye
detail
2 round
Francia (Lorenzo) Argentina (Gianluca)
  3 – 0
Brasile (Gianmarco) Italia (Federico)
  0 – 1
Spagna (Stefano) Belgio (Alessio)
  4 – 0
Germania (Matteo) bye
detail
3 round
Argentina (Gianluca) Spagna (Stefano)
  0 – 2
Belgio (Alessio) Germania (Matteo)
  1 – 1
Italia (Federico) Francia (Lorenzo)
  0 – 0
Brasile (Gianmarco) bye
detail
4 round
Spagna (Stefano) Italia (Federico)
  4 – 0
Francia (Lorenzo) Brasile (Gianmarco)
  3 – 0
Germania (Matteo) Argentina (Gianluca)
  0 – 0
Belgio (Alessio) bye
detail
5 round
Italia (Federico) Germania (Matteo)
  4 – 0
Argentina (Gianluca) Belgio (Alessio)
  2 – 0
Brasile (Gianmarco) Spagna (Stefano)
  1 – 5
Francia (Lorenzo) bye
detail
6 round
Germania (Matteo) Brasile (Gianmarco)
  4 – 0
Spagna (Stefano) Francia (Lorenzo)
  1 – 1
Belgio (Alessio) Italia (Federico)
  1 – 0
Argentina (Gianluca) bye
detail
7 round
Brasile (Gianmarco) Belgio (Alessio)
  1 – 3
Italia (Federico) Argentina (Gianluca)
  0 – 1
Francia (Lorenzo) Germania (Matteo)
  0 – 1
Spagna (Stefano) bye
detail