FEEDBACK

7 round

Kansas State – Oklahoma St.
23 – 28