FEEDBACK
1 round
MATHEUS RENATO
  1 – 1
PAULO ALEF
  2 – 4
IGOR bye
detail
2 round
ALEF RENATO
  1 – 2
IGOR PAULO
  6 – 2
MATHEUS bye
detail
3 round
MATHEUS ALEF
  0 – 1
RENATO IGOR
  2 – 3
PAULO bye
detail
4 round
PAULO MATHEUS
  0 – 6
IGOR ALEF
  0 – 6
RENATO bye
detail
5 round
MATHEUS IGOR
  2 – 3
RENATO PAULO
  4 – 1
ALEF bye
detail