FEEDBACK

Third place

Whitehaven Whites – Kendall Albion
0 – 2