FEEDBACK

Tournament information

 • Name

  Perreques
 • Web address

  www.konkuri.com/tournaments/d861b6d2a0
 • Description

  Original tosko man. Viva la pepa.

 • Poster

 • Period

  End: 13/5/2015
 • Venues

  Casa de los Miller

 • Rules

  -No llorar
  -Si se pierde, no se reniega
  -A llorar a la iglesia
  -Si iñaki o eric ganan el torneo, se repite.

 • Inscriptions

  Colgate de esta

 • Administrator

  LosPerreques DeArgLosPerreques DeArg
 • City

  Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina
 • Contacts

  911