FEEDBACK

Final

 
Final
Yellow (Shah, Ravi) Green (Adrian, Ashwin)
  21–18, 21–18, 21–18