FEEDBACK
1 round
Leonardo Higor
  1 – 2
Thaygon Matheus
  4 – 3
Jonata Fabio
  2 – 2
2 round
Thaygon Leonardo
  10 – 1
Fabio Higor
  1 – 5
Matheus Jonata
  1 – 3
3 round
Leonardo Fabio
  7 – 5
Jonata Thaygon
  0 – 7
Higor Matheus
  3 – 4
4 round
Jonata Leonardo
  3 – 3
Matheus Fabio
  4 – 1
Thaygon Higor
  2 – 0
5 round
Leonardo Matheus
  2 – 3
Higor Jonata
  0 – 1
Fabio Thaygon
  1 – 11