FEEDBACK

Publish on the dashboard

Only followers can post.

  Loading...
  13 round
  Daniel bispo Danilo Gomes
  detail 1 sep
  Mateus Santos Pedro Gomes
  official result  3 – 0
  Faccha Marcus Sousa
  detail 1 sep
  Rodrigo Santos Rafael Araujo
  detail 1 sep
  Eduardo Ribeiro Thiago Tato
  detail 1 sep
  Yago Azedias Felipe Oliveira
  detail 1 sep
  Marcelo Costa Alessandro Santos
  detail 1 sep
  William Gouvea Eduardo Freitas
  detail 1 sep
  Fernando Figueroa Eduardo Prado
  detail 1 sep
  Leandro Carvalho Raphael Ribeiro
  detail 1 sep
  Rafael Dias Mario Bello
  official result  3 – 0
  Filipe Carvalho Hugo Fonseca
  detail 1 sep
  14 round
  Mateus Santos Daniel bispo
  detail 8 sep
  Marcus Sousa Danilo Gomes
  detail 8 sep
  Pedro Gomes Rodrigo Santos
  official result  0 – 3
  Thiago Tato Faccha
  detail 8 sep
  Rafael Araujo Yago Azedias
  detail 8 sep
  Alessandro Santos Eduardo Ribeiro
  detail 8 sep
  Felipe Oliveira William Gouvea
  detail 8 sep
  Eduardo Prado Marcelo Costa
  detail 8 sep
  Eduardo Freitas Leandro Carvalho
  detail 8 sep
  Mario Bello Fernando Figueroa
  official result  0 – 3
  Raphael Ribeiro Filipe Carvalho
  detail 8 sep
  Hugo Fonseca Rafael Dias
  detail 8 sep

  official result official result
  unofficial result unofficial result

  Tables Pts
  1 Rafael Araujo 20
  2 Raphael Ribeiro 19
  3 Rafael Dias 17
  4 Marcus Sousa 16
  5 Hugo Fonseca 15
  6 Rodrigo Santos 12
  7 Felipe Oliveira 11
  8 Eduardo Ribeiro 11
  9 Leandro Carvalho 9
  10 Danilo Gomes 9
  11 Eduardo Prado 9
  12 Eduardo Freitas 9
  13 Marcelo Costa 9
  14 Filipe Carvalho 7
  15 William Gouvea 6
  16 Mateus Santos 6
  17 Thiago Tato 4
  18 Mario Bello 3
  19 Alessandro Santos 3
  20 Daniel bispo 3
  21 Fernando Figueroa 3
  22 Faccha 3
  23 Yago Azedias 1
  24 Pedro Gomes 0

   Competition setup

  • Number of participants 24
  • Competitors type Single participants
  • System Round robin
  • Round robin type Single round-robin
  • Points for W=3, D=1, L=0
  • Number of rounds 23