FEEDBACK

14 round

Atletico / Dorian – Marseille / Thomas
1 – 5