FEEDBACK

7 round

Anja Lesjak
Barbara Škedelj
3
6
4
6