FEEDBACK

Final total result

Timon - Pinheiro : 3-1, 0-3

Match 1

Timon – Pinheiro   3 – 1

Match 2

Timon – Pinheiro   0 – 3

Final, 2nd leg

Timon – Pinheiro
0 – 3