FEEDBACK
1 day
Rugby Brescia C'è L'Este Rugby
  2 – 2
Rugby Frascati A Villorba Rugby B
  3 – 2
2 day
Rugby Brescia Rugby Frascati A
  1 – 3
C'è L'Este Rugby Villorba Rugby B
  2 – 1
3 day
Rugby Brescia Villorba Rugby B
  1 – 2
C'è L'Este Rugby Rugby Frascati A
  1 – 3