FEEDBACK
1 round
carreirobori monkey
  3 – 2
murilo alexdod
  4 – 2
plinio bye
detail
2 round
alexdod monkey
  1 – 6
plinio murilo
  2 – 2
carreirobori bye
detail
3 round
carreirobori alexdod
  3 – 1
monkey plinio
  1 – 0
murilo bye
detail
4 round
murilo carreirobori
  2 – 2
plinio alexdod
  6 – 1
monkey bye
detail
5 round
carreirobori plinio
  3 – 1
monkey murilo
  2 – 2
alexdod bye
detail
6 round
monkey carreirobori
  4 – 0
alexdod murilo
  1 – 2
plinio bye
detail
7 round
monkey alexdod
  3 – 0
murilo plinio
  0 – 0
carreirobori bye
detail
8 round
alexdod carreirobori
  2 – 0
plinio monkey
  0 – 2
murilo bye
detail
9 round
carreirobori murilo
  3 – 2
alexdod plinio
  0 – 2
monkey bye
detail
10 round
plinio carreirobori
  3 – 3
murilo monkey
  1 – 0
alexdod bye
detail