FEEDBACK
1 round
Gustavo Diogo
  1 – 1
Matheus Christian
  2 – 0
Thiago Raphael
  1 – 1
2 round
Matheus Gustavo
  0 – 1
Raphael Diogo
  1 – 2
Christian Thiago
  0 – 4
3 round
Gustavo Raphael
  0 – 4
Thiago Matheus
  0 – 0
Diogo Christian
  1 – 0
4 round
Thiago Gustavo
  0 – 2
Christian Raphael
  0 – 5
Matheus Diogo
  3 – 1
5 round
Gustavo Christian
  1 – 0
Diogo Thiago
  0 – 1
Raphael Matheus
  3 – 0