FEEDBACK
1 round
Júlio - Brasil Caio - EUA
  2 – 3
Ellington - Alemanha Paulo - Itália
  3 – 2
2 round
Ellington - Alemanha Júlio - Brasil
  4 – 2
Paulo - Itália Caio - EUA
  1 – 2
3 round
Júlio - Brasil Paulo - Itália
  1 – 0
Caio - EUA Ellington - Alemanha
  1 – 1