FEEDBACK
1 round
EDSON GUSTAVO
  2 – 1
MAKOTO LUCAS
  5 – 0
CELIO bye
detail
2 round
LUCAS GUSTAVO
  0 – 4
CELIO MAKOTO
  0 – 2
EDSON bye
detail
3 round
EDSON LUCAS
  0 – 0
GUSTAVO CELIO
  0 – 4
MAKOTO bye
detail
4 round
MAKOTO EDSON
  3 – 0
CELIO LUCAS
  5 – 0
GUSTAVO bye
detail
5 round
EDSON CELIO
  0 – 1
GUSTAVO MAKOTO
  1 – 2
LUCAS bye
detail
6 round
GUSTAVO EDSON
  1 – 1
LUCAS MAKOTO
  1 – 4
CELIO bye
detail
7 round
GUSTAVO LUCAS
  0 – 3
MAKOTO CELIO
  1 – 1
EDSON bye
detail
8 round
LUCAS EDSON
  3 – 0
CELIO GUSTAVO
  3 – 1
MAKOTO bye
detail
9 round
EDSON MAKOTO
  1 – 3
LUCAS CELIO
  0 – 7
GUSTAVO bye
detail
10 round
CELIO EDSON
  3 – 1
MAKOTO GUSTAVO
  2 – 1
LUCAS bye
detail