FEEDBACK

7 round

Tajlandia
Mongolia
18
21
16
21
21
10