FEEDBACK

Semi-finals

Final

 
 

Third place

 
Semi-finals
Shailesh Sonalikar- Alfaj Shaikh Abhijeet H Patil - Aanand Mungale
  14–21, 21–12, 21–13
Vijay Dukande - Paresh Jadhav Amit Sarnaik - Avadhoot Koparde
  21–14, 21–19
Final
Abhijeet H Patil - Aanand Mungale Amit Sarnaik - Avadhoot Koparde
  14–21, 21–14, 16–21
Final
Shailesh Sonalikar- Alfaj Shaikh Vijay Dukande - Paresh Jadhav
  22–24, 21–10, 18–21