FEEDBACK

7 round

Bigode - Man United – Neto - Man City
0 – 0