FEEDBACK
1 round
Erik Edvard
  2–11, 4–11, 8–11, 10–11, 5–11
2 round
Edvard Erik
  11–10, 8–11, 9–11, 11–5, 11–9
3 round
Erik Edvard
  5–11, 11–9, 11–6, 11–9, 9–11
4 round
Edvard Erik
  11–8, 11–7, 8–11, 10–11, 11–4
5 round
Erik Edvard
  11–9, 11–10, 11–4, 9–11, 4–11
6 round
Edvard Erik
  11–5, 10–11, 11–6, 3–11, 9–11
7 round
Erik Edvard
  6–11, 4–11, 11–9, 11–8, 8–11