FEEDBACK
1 day
Nandish, Brindaban Prashant, Vikas
  0 – 6
KK, Apoorva bye
detail
2 day
KK, Apoorva Nandish, Brindaban
  0 – 7
Prashant, Vikas bye
detail
3 day
Prashant, Vikas KK, Apoorva
  7 – 0
Nandish, Brindaban bye
detail