FEEDBACK

30 round

Sofoclis Lamprakis (SOL) – Michalis Stephanou ( MBALOU)
3 – 1