FEEDBACK
1 round
Areias Noronha
detail
Joca Quintas
  2 – 3
Bambino Policia
  1 – 0
Kiko bye
detail
2 round
Noronha Bambino
  2 – 1
Policia Kiko
  1 – 3
Quintas Areias
detail
Joca bye
detail
3 round
Bambino Quintas
  3 – 2
Areias Joca
detail
Kiko Noronha
  0 – 3
Policia bye
detail
4 round
Quintas Kiko
  2 – 4
Noronha Policia
  4 – 1
Joca Bambino
  1 – 4
Areias bye
detail
5 round
Kiko Joca
detail
Bambino Areias
detail
Policia Quintas
detail
Noronha bye
detail
6 round
Joca Policia
detail
Quintas Noronha
detail
Areias Kiko
detail
Bambino bye
detail
7 round
Policia Areias
detail
Kiko Bambino
detail
Noronha Joca
detail
Quintas bye
detail
8 round
Noronha Areias
detail
Quintas Joca
detail
Policia Bambino
detail
Kiko bye
detail
9 round
Bambino Noronha
detail
Kiko Policia
detail
Areias Quintas
detail
Joca bye
detail
10 round
Quintas Bambino
detail
Joca Areias
detail
Noronha Kiko
detail
Policia bye
detail
11 round
Kiko Quintas
detail
Policia Noronha
detail
Bambino Joca
detail
Areias bye
detail
12 round
Joca Kiko
detail
Areias Bambino
detail
Quintas Policia
detail
Noronha bye
detail
13 round
Policia Joca
detail
Noronha Quintas
detail
Kiko Areias
detail
Bambino bye
detail
14 round
Areias Policia
detail
Bambino Kiko
detail
Joca Noronha
detail
Quintas bye
detail