FEEDBACK
1 round
Roma Inter
  3 – 1
Liverpool Napoli
  0 – 2
Arsenal Milan
  0 – 3
2 round
Liverpool Roma
  2 – 0
Milan Inter
  2 – 0
Napoli Arsenal
  2 – 0
3 round
Roma Milan
  0 – 3
Arsenal Liverpool
  1 – 1
Inter Napoli
  1 – 2
4 round
Arsenal Roma
  3 – 3
Napoli Milan
  0 – 2
Liverpool Inter
  0 – 1
5 round
Roma Napoli
  1 – 0
Inter Arsenal
  1 – 0
Milan Liverpool
  0 – 0
6 round
Inter Roma
  2 – 0
Napoli Liverpool
  1 – 1
Milan Arsenal
  1 – 3
7 round
Roma Liverpool
  0 – 1
Inter Milan
  0 – 2
Arsenal Napoli
  2 – 2
8 round
Milan Roma
  2 – 1
Liverpool Arsenal
  1 – 1
Napoli Inter
  2 – 0
9 round
Roma Arsenal
  0 – 5
Milan Napoli
  0 – 1
Inter Liverpool
  0 – 0
10 round
Napoli Roma
  0 – 5
Arsenal Inter
  0 – 1
Liverpool Milan
  2 – 0
11 round
Roma Inter
  0 – 1
Liverpool Napoli
  0 – 3
Arsenal Milan
  0 – 2
12 round
Liverpool Roma
  2 – 0
Milan Inter
  2 – 0
Napoli Arsenal
  0 – 4
13 round
Roma Milan
  0 – 0
Arsenal Liverpool
  2 – 0
Inter Napoli
  2 – 1
14 round
Arsenal Roma
  3 – 1
Napoli Milan
  1 – 0
Liverpool Inter
  2 – 1
15 round
Roma Napoli
  1 – 1
Inter Arsenal
  1 – 3
Milan Liverpool
  0 – 3
16 round
Inter Roma
  3 – 1
Napoli Liverpool
  1 – 1
Milan Arsenal
  0 – 4
17 round
Roma Liverpool
  0 – 0
Inter Milan
  1 – 1
Arsenal Napoli
  1 – 0
18 round
Milan Roma
  1 – 1
Liverpool Arsenal
  0 – 3
Napoli Inter
  1 – 2
19 round
Roma Arsenal
  3 – 5
Milan Napoli
  1 – 1
Inter Liverpool
  1 – 2
20 round
Napoli Roma
  1 – 0
Arsenal Inter
  2 – 2
Liverpool Milan
  1 – 1
21 round
Roma Inter
  2 – 1
Liverpool Napoli
  1 – 1
Arsenal Milan
  1 – 1
22 round
Liverpool Roma
  4 – 1
Milan Inter
  1 – 4
Napoli Arsenal
  0 – 4
23 round
Roma Milan
  2 – 1
Arsenal Liverpool
  0 – 0
Inter Napoli
  0 – 2
24 round
Arsenal Roma
  1 – 2
Napoli Milan
  1 – 1
Liverpool Inter
  1 – 1
25 round
Roma Napoli
  2 – 2
Inter Arsenal
  0 – 2
Milan Liverpool
  1 – 1
26 round
Inter Roma
  3 – 1
Napoli Liverpool
  1 – 3
Milan Arsenal
  2 – 1
27 round
Roma Liverpool
  1 – 2
Inter Milan
  1 – 3
Arsenal Napoli
  1 – 1
28 round
Milan Roma
  2 – 2
Liverpool Arsenal
  1 – 2
Napoli Inter
  1 – 1
29 round
Roma Arsenal
  0 – 2
Milan Napoli
  1 – 1
Inter Liverpool
  1 – 1
30 round
Napoli Roma
  1 – 1
Arsenal Inter
  3 – 1
Liverpool Milan
  2 – 2