FEEDBACK

Quarter-finals

Semi-finals

Final

 
 
 
 
 
 

Third place

 
Quarter-finals
Super Smash Bros Fatal Frame
  3 – 0
Bakugan Nacional Socialista
  1 – 1
Age Of Empires Amen
  3 – 2
Zenki Region Islam Unida
  0 – 0
Quarter-finals
Super Smash Bros Fatal Frame
  0 – 0
Bakugan Nacional Socialista
  0 – 1
Age Of Empires Amen
  2 – 0
Zenki Region Islam Unida
  1 – 3
Semi-finals
Super Smash Bros Nacional Socialista
  4 – 1
Age Of Empires Region Islam Unida
  2 – 2
Semi-finals
Super Smash Bros Nacional Socialista
  2 – 4
Age Of Empires Region Islam Unida
  1 – 0
Final
Nacional Socialista Region Islam Unida
  0 – 0
Final
Super Smash Bros Age Of Empires
  0 – 0
Final
Nacional Socialista Region Islam Unida
  1 – 2
Final
Super Smash Bros Age Of Empires
  2 – 1